Stowarzyszenie Nasza Gmina  Projekt  |   Donatorzy  |   Lista powstańcow  |   Stowarzyszenie  
"Powstańcy Wielkopolscy Ziemi Ksiąskiej" - wydawnictwo albumowe
Zbliża się 100. rocznica wybuchu powstania wielkopolskiego. Uważamy, że jest to znakomita okazja, by zebrać całą naszą wiedzę o powstańczych losach naszych pradziadków z terenu gminy Książ Wielkopolski. Ich lista jest długa - obejmuje ponad 160 nazwisk, co może napawać nas dumą, zważywszy jak niewielką gminą jesteśmy.

Zespół redaktorski WIR gromadzi pełną dokumentację i ikonografię i opracowuje bogato ilustrowane wydawnictwo, które przede wszystkim będzie zawierać pełną listę powstańców wraz z ich biogramami. Ponadto pojawi się w nim przystępna opowieść o powstaniu wielkopolskim i udziale w nim naszych przodków, a także ich dalszej publicznej i patriotycznej działalności. Album zilustrują portrety powstańców, ich dokumenty, odznaczenia, fotografie grupowe.

Wydawnictwo w twardej oprawie będzie miało format A4 i liczyło 144 strony.
Szacowany koszt druku i oprawy: 25 000 zł.

Opracowanie merytoryczne i graficzne albumu oraz przygotowanie wydawnictwa do druku wykonają społecznie redaktorzy Wirtualnej Izby Regionalnej Gminy Książ Wielkopolski i członkowie zarządu Stowarzyszenia Nasza Gmina: Katarzyna Gwincińska, Bohdan Kaczmarek i Tomasz Jankowski.

Koordynatorem projektu jest Tomasz Jankowski [tel.: 609 448 318, e-mail: wir.ksiazwlkp@gmail.com].
Możesz nam pomóc finansowo!
Każdy darczyńca, który wpłaci na konto Stowarzyszenia Nasza Gmina datek powyżej 99 zł zostanie wymieniony w albumie na stronie donatorów i na niniejszej stronie internetowej, o ile naturalnie wyrazi na to zgodę. Otrzyma także swój egzemplarz "donatorski" ze specjalnym podziękowaniem.
Zachęcamy także do udziału w naszej aukcji przedmiotów różnych, z której wpływy wykorzystamy na koszty druku wydawnictwa.
Nr konta: PKO BP 09 1020 4160 0000 2202 0176 6534 z dopiskiem "powstańcy"

(C)Stowarzyszenie Nasza Gmina, Charłub 2015-2018. All Rights Reserved
Charłub 12, 63-130 Książ Wielkopolski, tel. 697 888 729, e-mail: st.naszagmina[@]gmail.com

gir@ffe